Poll of polls

SVs liste i Askim 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Margaretha Jansen Brovold Ja Kvinne 1951
2 Asbjørn Grønland Ja Mann 1959
3 Lill Marie Tollerud Nei Kvinne 1973
4 Elin Thorshaug Karlsen Nei Kvinne 1980
5 Lisbet Marie Andersen Nei Kvinne 1953
6 Arild Evenby Nei Mann 1956
7 Hanne Peebles-Christensen Nei Kvinne 1977
8 Mona Lindbeck Nei Kvinne 1971
9 Darioush Mahmoud Alinejad Nei Mann 1962
10 Øyvind Engelsjord Nei Mann 1961
11 Ingun Kreppen Nei Kvinne 1952
12 Emil Fredrik Østensen Nei Mann 1991
13 Mathias Tollerud Nei Mann 1995