Poll of polls

Høyres liste i Ulvik 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Stig Yngve Røkenes Ja Mann 1969
2 Magrete Garnes Øydvin Nei Kvinne 1968
3 Bjarne Øydvin Nei Mann 1968
4 Kari Sandøy-Jarman Nei Kvinne 1965
5 Karoline Hauge Stalheim Nei Kvinne 1995
6 Arnt Inge Lekve Nei Mann 1966
7 Elin Synnøve Hauge Nei Kvinne 1960
8 Terje Strømmen Nei Mann 1944
9 Lilly Margrethe Hammer Nei Kvinne 1945
10 Eirik Nordahl-Pedersen Nei Mann 1968
11 Tore Jan Ramsøy Nei Mann 1961
12 Bente Helen Michelsen Nei Kvinne 1974
13 Aun Egil Vikør Nei Mann 1970
14 Annlaug Midtrød Nei Kvinne 1971
15 Per Rondestveit Nei Mann 1951
16 Asbjørn Hole Nei Mann 1966
17 Kjell Jermund Røkenes Nei Mann 1941