Poll of polls

SVs liste i Bergen 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Oddny Miljeteig Ja Kvinne 1954
2 Mikkel Grüner Ja Mann 1973
3 Hilde Maria Boberg Andresen Ja Kvinne 1994
4 Andreas Madsen Berg Ja Mann 1995
5 Lillian Blom Ja Kvinne 1962
6 Kerim Hestnes Nisancioglu Ja Mann 1975
7 Synnøve Fluge Nei Kvinne 1971
8 Joe Aseerwatham Nei Mann 1957
9 Marianne Sæhle Nei Kvinne 1966
10 Jarle Brattespe Nei Mann 1985
11 Vigdis Irene Vestvik Nei Kvinne 1959
12 Svein Charles Larsen Nei Mann 1967
13 Stine Willemo Strøm-Andresen Nei Kvinne 1983
14 Eskild Hustvedt Nei Mann 1988
15 Åse Simonsen Nei Kvinne 1943
16 Kristoffer Jul-Larsen Nei Mann 1981
17 Anne Sofie Lid Bergvall Nei Kvinne 1992
18 Reber Roald Iversen Nei Mann 1991
19 Shalina Alom Nei Kvinne 1978
20 Anders Parmann Nei Mann 1989
21 Mona Wika Haraldsen Nei Kvinne 1984
22 Morten Heszlein-Lossius Nei Mann 1977
23 Ayla Tessem Nei Kvinne 1990
24 Åge Christian Jacobsen Nei Mann 1944
25 Sara Bell Nei Kvinne 1976
26 Harald Bilberg Nei Mann 1954
27 Marthe Hammer Nei Kvinne 1979
28 Ali Watti Nei Mann 1985
29 Lise Rakner Nei Kvinne 1963
30 Yngve Seterås Nei Mann 1947
31 Camilla Constanse Strøm-Andresen Nei Kvinne 1974
32 Samba Njie Nei Mann 1954
33 Marry-Anne Karlsen Nei Kvinne 1979
34 Johanne Vaagland Nei Kvinne 1990
35 Tone Elise Wærås Salomonsen Nei Kvinne 1974
36 Tor Engevik Nei Mann 1963
37 Shahnaz Amin Haaq Nei Kvinne 1968
38 Kuberan Thurairajah Nei Mann 1969
39 Gry Elise Skjæveland Nei Kvinne 1968
40 Jorge Dahl Nei Mann 1964
41 Eva Melvær Langaas Nei Kvinne 1983
42 Lasse Kinden Endresen Nei Mann 1989
43 Ulrikke Cesilie Amundsen Tranberg Nei Kvinne 1980
44 Terje Knutsen Nei Mann 1968
45 Grethe Kvist Nei Kvinne 1960
46 Mustafa Hussain Nei Mann 1975
47 Pia Kristin Malmedal Kalland Nei Kvinne 1972
48 Knut Vikør Nei Mann 1952
49 Åse Ljones Nei Kvinne 1976
50 Ole Helge Gundersen Nei Mann 1957
51 Ann Kristin Ramstrøm Nei Kvinne 1975
52 Tom Skauge Nei Mann 1956
53 Grete Monsen Nei Kvinne 1956
54 Steinar Nørstebø Nei Mann 1958
55 Grethe Teigland Nei Kvinne 1952
56 Henry Johannes Lie Nei Mann 1944
57 Mariann Fossum Nei Kvinne 1968
58 Audun Syltevik Nei Mann 1993
59 Ingse Møen Nei Kvinne 1976
60 Frode Aase-Nilsen Nei Mann 1961
61 Ragnhild Hedemann Nei Kvinne 1946
62 Knut Remi Heimvik Nei Mann 1973
63 Elisabeth Reehorst Nei Kvinne 1943
64 Jørgen Melve Nei Mann 1972
65 Siri Fransson Nei Kvinne 1967
66 Thor Christian Schmidt Nei Mann 1950
67 Solveig Moldrheim Nei Kvinne 1973
68 Oddvar Skre Nei Mann 1939
69 Ingeleiv Haugen Nei Kvinne 1953
70 Jonatan Krzywinski Nei Mann 1973
71 Tina Åsgård Nei Kvinne 1976
72 Hans Ebbing Nei Mann 1942
73 Ågot Valle Nei Kvinne 1945