Poll of polls

SVs liste i Stavanger 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Eirik Faret Sakariassen Ja Mann 1991
2 Heidi Helgadottir Leite Ja Kvinne 1966
3 Ingrid Kristine Aspli Ja Kvinne 1983
4 Paal Kloster Ja Mann 1963
5 Edle Songe-Møller Ja Kvinne 1956
6 Helge Dagfinn Andersen Nei Mann 1952
7 Elisabeth Aaserød Nei Kvinne 1984
8 Svein Terje Pisani Førland Nei Mann 1951
9 Åse Ravn Carlsen Nei Kvinne 1938
10 Bjarte Hetland Nei Mann 1967
11 Elizabeth Arthur Galdal Nei Kvinne 1964
12 Lene Katrine Hoff Nei Kvinne 1971
13 Helene Huseland Nei Kvinne 1985
14 Ole Anton Kosmo Nei Mann 1973
15 Elisabeth Kindlihagen Nei Kvinne 1967
16 Hallgeir Håbakk Langeland Nei Mann 1955
17 Alice Nilsen Nei Kvinne 1957
18 Hallvard Ladstein Nei Mann 1986
19 Bente Nyman Nei Kvinne 1957
20 Inge Vidar Lone Nei Mann 1957
21 Luisa Pinzon Nei Kvinne 1986
22 Bjørn Eirik Marcusson Nei Mann 1950
23 Ellen Ramvi Nei Kvinne 1959
24 Asle Njå Nei Mann 1969
25 Annette Sigaard Nei Kvinne 1955
26 Kjetil Njå Nei Mann 1967
27 Ragnhild Johanne Sjurseike Nei Kvinne 1954
28 Per Ramvi Nei Mann 1952
29 Åse Lill Skår Nei Kvinne 1954
30 Fredrik Sele Nei Mann 1985
31 Turid Kalvig Sola Nei Kvinne 1958
32 Stian Svendsen Silseth Nei Mann 1985
33 Tove Solli Nei Kvinne 1960
34 Niels Hugo Skramstad Nei Mann 1959
35 Adriana Sossa Nei Kvinne 1959
36 Andreas Szöke Storeng Nei Mann 1995
37 Turid Ruth Tafjord Nei Kvinne 1956
38 Egil Songe-Møller Nei Mann 1953
39 Kari Vestbø Nei Kvinne 1974
40 Knut Takle Nei Mann 1993
41 Ingrid Vikse Nei Kvinne 1985
42 Sebastian Fabian Thomas Nei Mann 1961
43 Ingjerd Godal Vold Nei Kvinne 1964
44 Bjarte Tveit Nei Mann 1961