Poll of polls

Sps liste i Fredrikstad 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Hans Ek Ja Mann 1947
2 Jo Skjølsvold Nei Mann 1973
3 Lise Merete Kjelsås Nei Kvinne 1966
4 Bjørn Ivar Liane Nei Mann 1951
5 Elin Johanne Tvete Nei Kvinne 1976
6 Tor Erik Karstensen Nei Mann 1950
7 Ellen Evenrød Nei Kvinne 1979
8 Terje Karlsen Nei Mann 1962
9 Elisabeth Hjørnerød Nei Kvinne 1952
10 Oskar Rostad Nei Mann 1950
11 Karin Henriksen Nei Kvinne 1947
12 Lars Hjalmar Gunset Nei Mann 1948
13 Marit Helen Nilsen Nei Kvinne 1951
14 Sigmund Wennersberg Nei Mann 1944
15 Karine Magnussen Nei Kvinne 1985
16 Sverre Hjørnerød Nei Mann 1978
17 Lillian Synnøve Engseth Nei Kvinne 1941
18 Ole Jørgen Forsetlund Nei Mann 1977
19 Randi Kjelsås Nei Kvinne 1947
20 Jens Ole Kjelsås Nei Mann 1967
21 Jorunn Helene Tvete Nei Kvinne 1943
22 Inge Schjerpen Nei Mann 1947
23 Gunne Johan Moum Nei Mann 1958
24 Hans Anton Engseth Nei Mann 1936
25 Jens Håkon Utne Nei Mann 1952
26 Harald Oddvar Kjelsås Nei Mann 1943
27 Bjørn Helge Strand Nei Mann 1950
28 Ragnar Johannes Jørgensen Nei Mann 1945