Poll of polls

Høyres liste i Fredrikstad 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Peter J H Henskjold Kuran Ja Mann 1953
2 Bengt Morten M Wenstøb Nei Mann 1963
3 Signe Victoria Gjelstad Nei Kvinne 1972
4 Vidar Saxegård Nei Mann 1953
5 Michael Almvik Meyer Nei Mann 1990
6 Tone Jenssen Nei Kvinne 1954
7 Ola Hilmar Storli Nei Mann 1956
8 Anette Lie Christensen Nei Kvinne 1988
9 Wenche Winther Andersen Nei Kvinne 1955
10 Eivind Andre Leister Nei Mann 1970
11 Glenn H Granvåg Gjelstad Nei Mann 1966
12 Carl Henrik Amundsen Nei Mann 1952
13 Raquel Moron Gaba Smith Nei Kvinne 1973
14 Stian Bjerkebakke Westin Nei Mann 1990
15 Sissel Annette Vedal Nei Kvinne 1966
16 Camilla Marie Hall Nei Kvinne 1992
17 Ingrid Isaachsen Willoch Nei Kvinne 1943
18 Lars Petter Henrik Kuran Nei Mann 1980
19 Tore Henrik Meberg-Hansen Nei Mann 1970
20 Terje Dahl Nei Mann 1966
21 Morten Hagen Nei Mann 1961
22 Odd Thomas Jahreie Nei Mann 1963
23 Arnt Morten Storvik Nei Mann 1936
24 Grethe Beck J Eide Nei Kvinne 1938
25 Christian J Frantsen Nei Mann 1990
26 Inger Johanne Sivertsen Nei Kvinne 1949
27 Tom Eirik Bartholdsen Nei Mann 1970
28 Njål Skulesson Granang Nei Mann 1992
29 Sven Åge Nilsen Nei Mann 1981
30 Hroar Gravning Nei Mann 1954
31 Bjørn Andreas Bull-Hansen Nei Mann 1972
32 René Häberle Nei Mann 1978
33 Knut T Hareide-Larsen Nei Mann 1979
34 Ole Thyrré Østrup Nei Mann 1963
35 Erlend Øverby Nei Mann 1966
36 Inger C Mulvad Apenes Nei Kvinne 1949
37 Knut Albert Sparhell Nei Mann 1958
38 Anne Elisabeth Grønli Nei Kvinne 1946
39 Jorulf Elias Laabak Nei Mann 1969
40 Berit Anita V Syversen Nei Kvinne 1963
41 Hans Jørgen Smith Nei Mann 1950
42 Ivar Ørmen Nei Mann 1934