Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2019

Enkeltresultat Asker

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum
Ap 2 764 5 486 8 250 17,8
H 6 218 11 903 18 121 39,0
Frp 1 191 2 014 3 205 6,9
SV 771 1 257 2 028 4,4
Sp 930 1 946 2 876 6,2
KrF 285 596 881 1,9
V 746 1 929 2 675 5,8
MDG 1 866 3 109 4 975 10,7
R 463 721 1 184 2,5
A 899 1 373 2 272 4,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 72 075 Godkjente stemmer 46 467 Andel godkjente stemmer 64,5 %
Forhåndsstemmer 15 991 Andel forhåndsstemmer 34,4 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Asker

2019

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.