Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2019

Enkeltresultat Oslo

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2015
Fordeling Endr.
F2015
Ap 30 522 42 600 73 122 73 122 20,0 nan
H 37 213 55 620 92 833 92 833 25,4 nan
Frp 8 680 10 592 19 272 19 272 5,3 nan
SV 13 980 19 278 33 258 33 258 9,1 nan
Sp 3 071 4 909 7 980 7 980 2,2 nan
KrF 2 405 3 941 6 346 6 346 1,7 nan
V 6 866 14 244 21 110 21 110 5,8 nan
MDG 26 431 29 341 55 772 55 772 15,3 nan
R 12 455 13 847 26 302 26 302 7,2 nan
A 13 790 15 682 29 472 29 472 8,1 nan
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 545 506 Godkjente stemmer 365 467 Andel godkjente stemmer 67,0 %
Forhåndsstemmer 154 814 Andel forhåndsstemmer 42,4 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Oslo

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.