Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Valgresultat fylkestingsvalg 2019

Enkeltresultat Karmøy

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2015
Fordeling Endr.
F2015
Ap 1 432 2 204 3 636 -1 626 21,2 -10,8
H 1 644 2 445 4 089 999 23,8 5,0
Frp 1 052 1 586 2 638 -631 15,4 -4,5
SV 306 365 671 332 3,9 1,8
Sp 519 925 1 444 769 8,4 4,3
KrF 701 1 397 2 098 -289 12,2 -2,3
V 157 207 364 -70 2,1 -0,5
MDG 328 410 738 395 4,3 2,2
R 110 145 255 177 1,5 1,0
A 516 715 1 231 668 7,2 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 32 522 Godkjente stemmer 17 164 Andel godkjente stemmer 52,8 %
Forhåndsstemmer 6 668 Andel forhåndsstemmer 38,8 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Karmøy

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.