Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2015

Enkeltresultat Bærum

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2011
Fordeling Endr.
F2011
Ap 2 964 8 223 11 187 -1 109 20,5 -1,2
H 6 520 18 376 24 896 -3 699 45,6 -4,9
Frp 1 302 2 983 4 285 -420 7,8 -0,5
SV 424 1 253 1 677 -338 3,1 -0,5
Sp 157 506 663 181 1,2 0,4
KrF 377 1 026 1 403 -41 2,6 0,0
V 1 104 3 823 4 927 87 9,0 0,5
MDG 1 015 2 575 3 590 2 833 6,6 5,2
R 195 470 665 114 1,2 0,2
A 468 868 1 336 362 2,4 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 91 338 Godkjente stemmer 54 629 Andel godkjente stemmer 59,8 %
Forhåndsstemmer 14 526 Andel forhåndsstemmer 26,6 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Bærum

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.