Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2015

Enkeltresultat Ålesund

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2011
Fordeling Endr.
F2011
Ap 1 399 3 788 5 187 891 30,0 7,0
H 797 2 577 3 374 -1 262 19,5 -5,3
Frp 758 1 914 2 672 -1 110 15,4 -4,8
SV 135 276 411 -57 2,4 -0,1
Sp 99 281 380 86 2,2 0,6
KrF 437 1 140 1 577 -25 9,1 0,6
V 199 664 863 -222 5,0 -0,8
MDG 170 364 534 469 3,1 2,7
R 37 70 107 -7 0,6 0,0
A 554 1 653 2 207 -170 12,7 0,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 35 561 Godkjente stemmer 17 312 Andel godkjente stemmer 48,7 %
Forhåndsstemmer 4 585 Andel forhåndsstemmer 26,5 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Ålesund

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.