Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2015

Enkeltresultat Bergen

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2011
Fordeling Endr.
F2011
Ap 15 632 30 355 45 987 9 042 36,9 7,0
H 9 342 19 001 28 343 -12 213 22,8 -10,1
Frp 3 882 8 062 11 944 -1 760 9,6 -1,5
SV 2 666 5 176 7 842 1 863 6,3 1,5
Sp 920 2 265 3 185 1 117 2,6 0,9
KrF 2 347 4 718 7 065 -390 5,7 -0,4
V 1 896 4 549 6 445 -2 282 5,2 -1,9
MDG 3 053 4 869 7 922 5 457 6,4 4,4
R 890 1 648 2 538 -211 2,0 -0,2
A 1 232 2 025 3 257 455 2,6 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 214 242 Godkjente stemmer 124 528 Andel godkjente stemmer 58,1 %
Forhåndsstemmer 41 860 Andel forhåndsstemmer 33,6 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Bergen

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.