Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2015

Enkeltresultat Stavanger

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2011
Fordeling Endr.
F2011
Ap 2 135 13 981 16 116 -2 491 28,7 -3,6
H 2 251 14 475 16 726 -1 835 29,8 -2,4
Frp 988 6 252 7 240 68 12,9 0,4
SV 419 1 995 2 414 161 4,3 0,4
Sp 144 1 146 1 290 193 2,3 0,4
KrF 417 2 946 3 363 -16 6,0 0,1
V 556 3 466 4 022 176 7,2 0,5
MDG 638 2 479 3 117 2 453 5,5 4,4
R 152 499 651 17 1,2 0,1
A 170 1 071 1 241 -186 2,2 -0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 99 734 Godkjente stemmer 56 180 Andel godkjente stemmer 56,3 %
Forhåndsstemmer 7 870 Andel forhåndsstemmer 14,0 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Stavanger

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.