Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2011

Enkeltresultat Tromsø

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2007
Fordeling Endr.
F2007
Ap 2 370 6 815 9 185 -492 28,9 -7,6
H 2 303 7 700 10 003 6 815 31,5 19,5
Frp 1 041 2 934 3 975 -1 127 12,5 -6,7
SV 594 1 627 2 221 -295 7,0 -2,5
Sp 265 932 1 197 -188 3,8 -1,5
KrF 212 830 1 042 -61 3,3 -0,9
V 331 946 1 277 182 4,0 -0,1
MDG 172 492 664 341 2,1 0,9
R 441 1 191 1 632 94 5,1 -0,7
A 112 432 544 -42 1,7 -0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 52 081 Godkjente stemmer 31 740 Andel godkjente stemmer 60,9 %
Forhåndsstemmer 7 841 Andel forhåndsstemmer 24,7 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Tromsø

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.