Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2011

Enkeltresultat Trondheim

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2007
Fordeling Endr.
F2007
Ap 10 918 23 795 34 713 2 895 40,8 -2,4
H 6 176 15 770 21 946 10 440 25,8 10,2
Frp 2 377 5 053 7 430 -3 154 8,7 -5,6
SV 1 708 3 553 5 261 -1 008 6,2 -2,3
Sp 605 1 602 2 207 -269 2,6 -0,8
KrF 805 1 780 2 585 -76 3,0 -0,6
V 1 345 3 441 4 786 1 797 5,6 1,6
MDG 508 1 376 1 884 665 2,2 0,6
R 684 1 523 2 207 -33 2,6 -0,4
A 728 1 239 1 967 125 2,3 -0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 134 380 Godkjente stemmer 84 986 Andel godkjente stemmer 63,2 %
Forhåndsstemmer 25 854 Andel forhåndsstemmer 30,4 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Trondheim

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.