Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2011

Enkeltresultat Stavanger

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2007
Fordeling Endr.
F2007
Ap 2 462 16 145 18 607 4 343 32,3 4,9
H 2 548 16 013 18 561 3 243 32,2 2,8
Frp 910 6 262 7 172 -1 428 12,4 -4,1
SV 436 1 817 2 253 -557 3,9 -1,5
Sp 131 966 1 097 -37 1,9 -0,3
KrF 503 2 876 3 379 -692 5,9 -2,0
V 569 3 277 3 846 -85 6,7 -0,9
MDG 89 575 664 313 1,2 0,5
R 88 546 634 64 1,1 0,0
A 203 1 224 1 427 425 2,5 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 94 413 Godkjente stemmer 57 640 Andel godkjente stemmer 61,1 %
Forhåndsstemmer 7 939 Andel forhåndsstemmer 13,8 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Stavanger

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.